Ordlista

A

Ett sorts fönster som ofta har spröjs i gammaldags stil. Se gärna Tanum, Tanum Kultur och Flex 2 glas.

Med våra fönster med aluminiumbeklädd utsida får du fönster som varar och som är så gott som underhållsfria. Till skillnad från aluminiumfönster har våra fönster insida och kärna av furu.

Till skillnad från trä och aluminiumfönster (som har aluminiumbeklädnad men kärna av furu) så är aluminiumfönster konstruerade helt i aluminium.

Argongasen har en isolerande effekt och förbättrar u-värdet därför kan man välja argongas istället för vakuum i glaskasetten.


B

Sitter monterad i karmen och är delen av fönstret som är öppningsbart.

Brandklassade fönster och fönsterdörrar används där myndigheter kräver en brandklassning för att inte eventuell brand ska kunna spridas. EI 30 respektive EI 60 står för att konstruktionen ska motstå brand i 30 minuter respektive en timme. Boverkets uppgift är att ställa krav på brandskydd och de funktioner som den färdiga byggnaden ska ha.

Den delen av en fönsterdörr (ofta altandörrar) som är helt tät. Den andra delen är således glasad.


C

Ett typ av råglas som ger insynsskydd. Går att välja som tillval i många av våra glasade ytterdörrar.


D

Ett insynsskyddat glas även kallat råglas. Går ofta att välja som tillval bland våra fönster, altandörrar och glasade ytterdörrar och är ibland standard.

Ser till att dörren inte kan blåsa upp hur som helst. Standard på fönsterdörr och är tillval på ytterdörr.

Limmad spröjs in- och utvändigt.


E

Energiglas är ett typ av glas som är belagt med en speciell beläggning som både släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Energisparglas minskar värmeförluster, förhindrar kallras och förbättrar komforten.


F

I våra fasta fönster är glaset, precis som det låter, fast monterat i karmen. Det är med andra ord inte öppningsbart. En av fördelarna är givetvis att risken för värmeförluster minskar, en annan är det stora, obrutna ljusinsläppet. Ytterligare positiva faktorer är priset och säkerhetsaspekten.

Glasdelande (en fast post delar alltså glaset i två delar) och är inte löstagbara.

Klassiska fönster där uppdelningen av glasen påminner en del om svenska flagan.

Plåtbleck som monteras över och under fönster för att leda bort regnvatten.

Altandörr som antingen kommer bröstad (en del av dörren är tät och en del glasad) eller helglasad. Kallas fönsterdörr då konstruktionen påminner om hur ett fönster konstrueras snarare än en ytterdörr.

Fönsterkarm är den fasta delen av ett fönster. Ett fast fönster består bara av en karm medan ett öppningsbart har en karm med en båge i.

Fönster indelas i antal luft. Sidohängda 1-luftsfönster består av en båge (monterad i karmen och är den del av fönstret som är öppningsbart), 2-luftsfönster består av två bågar och 3-luftsfönster består av tre bågar.

Ibland passar det helt enkelt inte med kvadratiska eller rektangulära fönster. Det har vi lösningar på. Du kan få i princip vilken form som helst; med tre till åtta hörn, runda eller halvrunda.

Ett typ av dekorglas som minskar insynen men samtidigt släpper in ljus. Ibland kallat mattglas/blästrat.


G

Färgterminologi där man ger färgen ett glansvärde mellan 1-100 beroende på om färgen är matt (lågt värde) eller blank (högt värde).


H

Vilken sida gångjärnen sitter. Om gångjärnen sitter åt vänster (utifrån sett) kallas produkten vänsterhängd.

Härdat glas är 4-5 gånger starkare än vanligt glas och bildar inga vassa skärvor om det skulle gå sönder, istället spricker glaset i små bitar.


I

Kallas också kondens och kan både skapas på fönstrets utsida och insida. Om ett fönster har imma/kondens på det inre glaset (ofta äldre, dåligt isolerade glas) så tar fönstret skada.

En isolerruta, även förseglad ruta eller flerglasruta, är en glasningsenhet bestående av två eller flera planglasskivor med ett visst inbördes avstånd.


K

Fönstertyp med två öppningslägen: Vädringsläge (om handtaget vrids rakt upp, vertikalt) och Vanligt läge (om handtaget vrids horisontellt kan man öppna fönstret som vanligt).

Kondens kan både skapas på fönstrets utsida och insida. Om ett fönster har imma/kondens på det inre glaset (ofta äldre, dåligt isolerade glas) så tar fönstret skada.


L

Väljer du en fönsterdörr med bröstning är det viktigt att tänka på att den undre kanten i dörrens glas ska linjera med samma kant på intilliggande fönster. Se därför till att du väljer fönster och fönsterdörr med likadan glasning.

Spröjs som går att ta av. Detta underlättar rengöring av fönster och ger liknande estetisk som vanlig fast spröjs men ofta för en billigare peng. Kallas också utanpåliggande spröjs.

Principen är att dörren ”lyfts” och ”glider” i sidled – därav produktnamnet ”Lyftgliddörr”. i stängt nedsänkt läge tätar dörren.


M

Mellanglasspröjs placeras mellan glasen i fönstrets isolerglasruta. Detta gör fönstret lätt att tvätta eftersom spröjsen aldrig kommer i vägen.

Måtten på alla standarddörrar och fönster anges i modulmått, där bredd skrivs före höjd. Modulmåttet kan anges i decimeter till exempel 10×21, sedan avgår det ställmått både på bredd och höjd.


N

NCS-systemet bygger på hur vi upplever kulör visuellt – det är en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera kulör.

Fönster- och dörrkoncern med många varumärken som säljs här på fonster24sju.se. Tanum, NTech, Bor mfl.


Ö

Kallas också Överkantshängt Fönster. Här är gångjärnen monterade i överkant, fönstret öppnas utåt och är således utåtgående. Vanligt i garage, källare där man kanske bara får plats med ett sådant fönster.

Praktisk lösning för att få ljusinsläpp eller funktionalitet ovanför en dörr eller skjutparti.


P

Fönster gjorda av plast. Fördelen med plastfönster är dels kostnaden och dels det låga underhållet jämfört med traditionella träfönster.


R

Kallas även dekorglas och är glasmaterial med ojämnheter i ytan.

RAL är ett europeiskt färgmatchningssystem som definierar färger för färg.


S

Avser en typ av glas som minskar risken för personskador vid kontakt med glas. Typ härdat eller lamell.

Ett spår på insida karm där man monterar salningar/smygar, om väggen exempelvis är tjockare än själva karmen. Finns ibland som standard, bland annat i våra ytterdörrar från Lurs Dörr.

Öppningsbara fönster där gångjärnen är placerade till höger eller vänster. Vi har Sidohängda Fönster från flera märken, där ibland Tanum, Flex, Outline.

Praktisk lösning för att få ljusinsläpp. Fungerar ofta som ett komplement till en ytterdörr, både estetiskt och funktionellt.

I korta drag kan man säga att hemligheten med självrengörande glas ligger i dess speciella beläggning som gör att ultravioletta stålar från det naturliga dagsljuset byter ner och sönderdelar organisk smuts.

Fönstersmyg, också kallad salning eller fönsternisch  används för att täcka det eventuella utrymme som finns mellan vägg och fönster. Det ger en estetisk tilltalande övergång mellan vägg och fönster.

Monteras i karmen/bågens ovankant. Används för ökad lufttillförsel och ventilation, exempelvis för att motverka imma/kondens.

En sort låsskena i fönster och altandörrar.

För en del produkter kan kunder ange exakt vilka mått den vill ha mot ett pristillägg.


T

Öppnas utåt och uppåt och för att underlätta putsning av fönstret är det ofta möjligt att öppna i pivåläge.

Tröskel är ett ord som används inom fönster- och dörrindustrin för att beskriva den horisontella delen som är placerad längs botten av en dörr eller fönsteröppning. Tröskeln fungerar som en barriär mellan insidan och utsidan av en byggnad, och hjälper till att förhindra drag, fukt och oönskade insekter från att komma in.

Tröskeln kan vara tillverkad av olika material som trä, aluminium eller PVC och kan vara försedd med olika typer av tätningslist för att öka isoleringen. En tröskel kan vara fasta eller justerbara, och vissa modeller har till och med en ramp för att underlätta för personer som använder rullstol eller andra hjälpmedel.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man väljer trösklar är att de ska passa till dörrar och fönster som är avsedda för olika användningsområden. Till exempel finns det olika krav på trösklar för invändiga dörrar jämfört med ytterdörrar som utsätts för mer slitage och väderpåverkan.


U

Ett fönsters U-värde anger hur välisolerat fönstret är. Lågt U-värde innebär att fönstret isolerar bättre än ett fönster med högt U-värde. När man anger fönstrets U-värde avser det hela fönsterkonstruktionen, såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normalvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar, där större storlekar får ett lägre U-värde och mindre storlekar får ett högre U-värde än standardstorleken.


V

Vid behov av större luftflöde erbjuds vädringsluckor. En vädringslucka finns som en separat enhet. Våra Vädringsluckor öppnas alltid inåt och är utan glas.

Ett vikparti som består av flera sammankopplade dörrar, du viker ihop dörrarna och samlar upp den i ena sidan och på så sätt för du en helt öppen vägg.

Glidhängt fönster som öppnas utåt och kan vändas runt 180 grader utanför fönstret med hjälp av det speciella vridbeslaget. Praktiskt vid fönsterputsning och den fönstertyp som vi säljer mest av.

Meny

0
Favoriter

0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Kunskapsbank

Skapa offert med länk
Din kundvagn kommer att sparas och du får en länk. Du, eller någon med länken, kan använda den för att hämta din kundvagn när som helst.
Backa Skapa offert med länk
Din varukorg kommer att sparas med produktbilder och information, och varukorgsummor. Skicka den sedan till dig själv, eller en vän, med en länk för att hämta den när som helst.
Din kundvagns e-post har skickats :)