Köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för fonster24sju.se som drivs av Skandinaviska Fönsterlösningar AB (org nr 556938-7151), nedan kallat fonster24sju.

Vid försäljning till konsument tillämpar fonster24sju de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Information om Distans- och hemförsäljningslagen oc Konsumentköplagen finns bland annat på www.konsumentverket.se

Priser

Samtliga priser som anges på www.fonster24sju.se är inklusive moms. fonster24sju reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel. Om ett uppenbart fel uppdagas reserverar sig fonster24sju rätten att ändra priset på ordern med kundens godkännande, i annat fall ändras eller annulleras ordern.


Betalningssätt

fonster24sju samarbetar med Svea Ekonomi som tillhandahåller betaltjänsten Svea Checkout. Genom att slutföra ditt köp godkänner du både fonster24sju köp- och leveransvillkor och Svea Checkout köpvillkor.

Kortbetalning

fonster24sju samarbetar med Svea Webpay som erbjuder säkra kortbetalningar med samtliga Visa och Mastercardkort anslutna i Norden. fonster24sju hanterar eller sparar ingen kortinformation. När du godkänner transaktionen dras pengarna direkt från ditt konto.

Fakturabetalning

fonster24sju samarbetar med Svea Bank AB vid betalning med faktura. För att handla via faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer, fysiska personer skall vara registrerade i folkbokföringsregistret i Sverige, inte ha några betalningsanmärkningar och vara över 18 år. fonster24sju överlåter samtliga fakturar till Svea Bank AB och deras villkor hittar du här: Betalning via Faktura.

Notera: Fakturan skickas i samband med leverans av din beställda vara. Detta sker när en av våra återförsäljare skickar varan från fabrik eller när varan hämtas på vårt lager i Kungsbacka.

Delbetalning

fonster24sju samarbetar med Svea Webpay vid delbetalning. Ansökan om att dela upp köpet görs i kassan i samband med att du anger personnummer och den delbetalningsplan som passar dig. Villkor för Delbetalning.


Fraktalternativ

Fonster24sju levererar endast till kunder bosatta i Sverige.

I kassan kan kunden välja att hämta varan på vårt lager i Kungsbacka eller att få varan hemlevererad. Kostnaden för hemleverans baseras generellt sett på vilket fabrikat du valt, vilken produkttyp du valt och vilken fraktzon du tillhör. Nedan anges fraktpriser inklusive moms.

Fraktzon 1

Standardfrakt – 995 kr
Velux produkter – 500 kr
Tillbehör – 295 kr
2 Delad Skjutdörr – 2 495 kr
4 Delad Skjutdörr – 4 495 kr
LeksandsDörren – 995kr
LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
Lurs Enkeldörr – 550kr
Lurs Pardörr – 1500kr

Fraktzon 2
Standardfrakt – 1395 kr
Velux produkter – 500 kr
Tillbehör – 295 kr
2 Delad Skjutdörr – 2 495 kr
4 Delad Skjutdörr – 4 495 kr
LeksandsDörren – 995kr
LeksandsDörren Pardörrar – 2500kr
Lurs Enkeldörr – 550kr
Lurs Pardörr – 1500kr


Beställning & Leverans

När din beställning godkänts skickas en orderbekräftelse till den mejladress du angivet i kassan. I de fall konsumenten inte fått en orderbekräftelse kan det bero på att mejlet från oss hamnat i din skräpkorg, att du uppgett fel mejladress eller att ett tekniskt fel skett. Om du inte fått en bekräftelse inom 24 timmar rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst på info@fonster24sju.se .

För varje produkt kan du se hur långt det tid det normalt tar för en av våra återförsäljare att skicka varan från fabrik, detta kallar vi ”Skickas från fabrik”. Därefter tillkommer leveranstiden från fabrik hem till dig, eller till vårt lager i Kungsbacka.

Vi skickar våra gods med en tredje part, vilket innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om det sker leveransförseningar kommer skall fonster24sju kontakta köpare så fort som möjligt och ge en ny uppskattad leveranstid.

Notera: Vi rekommenderar att inte boka hantverkare förrän ni mottagit beställningen, kontrollerat att det rätt produkter och att inga skador uppstått under transporten. fonster24sju kompenserar ej för merkostnader som sker i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.


Ångerrätt & Retur

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen ger konsumenten rätt att ångra sitt köp (ångerrätt) om detta görs inom 14 dagar efter det att din vara har levererats. Denna period kallas ångerfrist. Det finns dock tillfällen där du som konsument inte har ångerrätt och det gäller när du beställer produkter som är specifikt gjorda för dig. Vi på fonster24sju kallar dessa varor för beställningsvara eller beställningsvara med kort leveranstid.

Om du ångrar ditt köp av produkter som vi listat som lagerförda kontaktar du info@fonster24sju.se så hjälper vi dig med returbokningen. Vi återbetalar då 100% av varans pris och du själv får betala fraktkostnaden för att skicka tillbaka varan. Det är även ditt ansvar som kund att varan inte är skadad och att varan returneras i originalemballage för att undvika skador på produkten. Om din hantering av varan inneburit en förminskning av dess värde kommer vi göra ett avdrag med motsvarande belopp.

Retur sker till Skandinaviska Fönsterlösningar, Varlabergsvägen 21, 434 95 Kungsbacka. Återbetalning gör genom återinsättning på det bankkonto/kontokort som användes vid beställning, eller till det bankkonto du själv angivit. Detta sker senast 14 dagar från den dag då vi fått ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta med återbetalning till dess att vi fått tillbaka varan eller till dess att du skickat ett tydligt bevis på att du återsänt varan.


Reklamation & Transportsskador

Alla produkter som säljs på www.fonster24sju.se säljs med reklamationsrätt på 3 år. En skadad eller defekt produkt bör upptäckas i skälig tid och reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid inom ”skälig tid”. Vid reklamationsärenden skall kunden alltid kontakta fonster24sju kundservice på 010-2079911 eller via mejl info@fonster24sju.se snarast möjligt så att fonster24sju kan åtgärda felet. Vid reklamationsärenden behöver fonster24sju undersöka varan för att fastställa huruvida ett fel föreligger. Vid en godkänd reklamation kommer fonster24sju skicka en fraktsedel till konsumenten för returnering av produkten och en retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av fonster24sju. fonster24sju har rätt att i första hand erbjuda konsumenten avhjälpande, exempelvis reparation eller omleverans av vara om det kan ske i skälig tid och utan extra kostnad för konsumenten. Om felet är av väsentligt betydelse har konsumenten rätt att häva köpet och få köpbeloppet tillbaka efter det att returen registrerats hos mottagaren, fonster24sju. Konsumenten bör spara sådant underlag som gör att den kan bevisa att varan köpts på fonster24sju.

Notera: Konsumenten får inte använda eller montera den skadade produkten. Detta om inte omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan är skadad. Konsumenten bör heller inte boka hantverkare förrän leverans skett och kontroll gjorts att rätt produkt utan skador levererats. fonster24sju ersätter inte merkostnader som uppstått på grund av leveransförsening. Något som påskyndar reklamationen är också att skicka tydlig fotodokumentation på produktskadan.

Riktlinjer reklamation
Ångerblankett


Garanti

Våra leverantörer har garantier som ger dig skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen. All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt. Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin. Våra leverantörer åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt. Våra leverantörer står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Våra leverantörer avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av våra leverantörer anlitad personal. Våra leverantörer ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

NTech (fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar)

 • 10 års garanti på fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
 • 20 års garanti mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade från fabrik.
 • 30 års garanti mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad

NTech (ytterdörrar)

 • 10 års formgaranti, klass 2 enl 12219, garanti avser buktighet på dörrbladet max 4 mm.
 • 10 års garanti mot rötskador i karm.
 • 10 års glasgaranti, gäller mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
 • 3 års tillverkningsgaranti, gäller inåtgående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem.
 • 3 års målningsgaranti, gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling om inte underhållsföreskrifter följts.

uPVC

 • 10 års garanti på fönstrets, fönsterdörrens, skjutdörrens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glaset i isolerglaset.

HelAlu

 • 10 års garanti på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Bor

 • 10 års formgaranti, klass 2 enl 12219. Garanti avser buktighet på dörrbladet, max 4 mm.
 • 10 års garanti mot rötskador i karm.
 • 10 års glasgaranti. Garanti gäller mot kondens mellan glasen i isolerglasen.
 • 3 års tillverkningsgaranti, gäller inåtgående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem.
 • 3 års målningsgaranti, gäller inte skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller om inte underhållsföreskrifter följts. Gäller endast vitmålade produkter.
 • 2 års produktgaranti på ID Lock

Tanum & Tanum Kultur (fönster, fönsterdörrar)

 • 10 års garanti på fönsterdörrens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset.
 • 20 års garanti mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade från fabrik.
 • 30 års garanti mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Outline

 • 10 års garanti på rötskador i produktens virkesdelar.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor. Gäller inte för säkerhetsglas.
 • 10 års garanti på produktens funktion.

SnickarPer

 • 10 års formstabilitetsgaranti. Garanti mot att buktighet i dörrblad överstiger över 4 mm.
 • 10 års garanti mot kondens i isolerglas.
 • 5 års tillverkningsgaranti.
 • 5 års målningsgaranti. Omfattar sprickor och färgsläpp vid normal skötsel och underhåll enligt SnickarPers anvisningar. Gäller endast vitmålade produkter.

Velux

 • 10 års garanti på takfönster, intäckningsplåtar och isolerrutor.
 • 3 års garanti på solskydd, markiser och elektriska tillbehör.

Diplomat (ytterdörr)

 • 20 års formgaranti.
 • 10 års garanti på glas och funktion.
 • 5 års garanti mot fabrikationsfel.
 • 5 års målning och lackgaranti.
 • 2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Diplomat (basic, förrådsdörr, aktivitetsdörr)

 • 10 års formgaranti.
 • 10 års garanti på glas.
 • 2 års garanti mot fabrikationsfel.
 • 2 års målning och lackgaranti.
 • 2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Diplomat (sidoljus, överljus)

 • 10 års garanti på glas.
 • 5 års målning och lackgaranti.

Diplomat (innerdörr)

 • 5 års produktgaranti på Massiv och Contur.
 • 5 års produktgaranti på ekkarm och vit kvistfri karm med tätningslist*.
 • 5 års produktgaranti på övriga dörrar och karmar.

*Förändring och rörelse i trä som påverkar ytbehandling, t.ex. små sprickor och mindre kvistgulningar kan inte uteslutas. Om detta inträffar anses det ej vara ett produktfel.

Flex (3-glas)

 • 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 10 års garanti mot fönsterdörrens funktion, inklusive beslagens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Flex (2-glas)

 • 5 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 5 års garanti på fönsterdörrens funktion, inklusive beslagens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Flex (Skjutpartier)

 • 5 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 5 års garanti på fönsterdörrens funktion, inklusive beslagens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

LeksandsDörren

 • 2 års funktionsgaranti räknas från leveransdagen.
 • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Lurs Dörr

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10×21).
 • 10 års garanti mot kondens i isolerglasen.
 • 5 års garanti mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
 • 2 års garanti på lås och gångjärn

Meny

0
Favoriter

0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Kundservice

Skapa offert med länk
Din kundvagn kommer att sparas och du får en länk. Du, eller någon med länken, kan använda den för att hämta din kundvagn när som helst.
Backa Skapa offert med länk
Din varukorg kommer att sparas med produktbilder och information, och varukorgsummor. Skicka den sedan till dig själv, eller en vän, med en länk för att hämta den när som helst.
Din kundvagns e-post har skickats :)